Who We Are

Our website address is: www.viettrangcraft.com . Viet Trang hopes to bring and provide our customers with trust, convenient and fast online purchase utilities. We understand that the privacy and personal information collected must be kept confidential. Therefore, Viet Trang Craft respects customers’ privacy and is committed to protecting customers’ personal information when providing information to make purchases through our Trade Platform. This privacy policy notice below will help you understand how and why we process your information, your rights over your information and the relevant things about your information when access our platform. By using this website, you agree to accept the terms of this Privacy Policy as stated at the time you use it. If you want to know more information, please contact us.

The Approval

 • By giving us your personal information, when using the Trade Platform, you agree that your personal information will be collected. If you do not agree with this policy, you may stop providing us with any personal information.
 • We reserve the right to amend and supplement in order to perfect this policy at any time. We encourage you to regularly review the latest updates to make sure you know and exercise your information management benefits.

Your rights over your information:

 • We believe you will be able to access and control your personal information wherever you are. Customers have the right to provide personal information to us and are subject to change at any time. If you want to make use of the Viet Trang Trade Platform, you will have the right to access, manage, edit or request other services to certain uses of your information.
 • Please note that if you send us a request regarding your personal information, we must ensure that it is you before we can respond. To do so, we may ask to see your identity verification documents, which we will discard after verification..

Why do we need to process your information?

We collect your information for the following necessary purposes:

 • Order management: for handling orders-related matters.
 • Account maintenance: to create and maintain an account with us, including loyalty programs or programs often associated with your account.
 • Customer service and related issues: including responding to requests, complaints, and feedback. In addition, also to provide, troubleshoot and improve our services.
 • Recommendations and Personalized: information gathered for a more complete view of the customer groups working with Viet Trang Craft and thus enabling us to better serve with (1) improved and personalized your experience on the Trade Platform (2) to improve gadgets, services, tailor them to your needs and come up with new service ideas, recommendations for features, products, and services. (3) To serve you with referrals, promotions are tailored to your interests.
 • Compliance with legal obligations: under certain circumstances, we collect and use your personal information to comply with the law. For example, we collect information from buyers about the location of the establishment and other information to verify identity and other purposes.
 • Privacy: to prevent risk and fraud.

We collect your information when:

 • You provide your information directly
 • You have interaction with our platform: we use Cookie and another tracking technology to collect customer data when you access our website.
 • From another legal source

Information storage time:

The customer’s personal information will be stored until the cancellation request or your cancellation action. In all cases, your personal information will be kept confidential on the Viet Trang Trade Platform server system.

Data security

We always strive to keep customers’ personal information safe, we take many safety measures, including:

 • Security in the operating environment: we store customer personal information in a safe operating environment and only internal staff can access it on a need-to-know basis. We adhere to industry standards and the law to keep personal information private.
 • In the event of an outside hack that could affect data loss, we will be responsible for reporting the incident to the competent authority for timely investigation and customer notification.

Do not share customers' personal information:

Our customer information is an important part of our business and we do not sell yours.

Contact

 

If you need any further information or need us to answer any question, please contact us via:

Viet Trang Craft co., ltd
Production address: Traditional Village, Nga Son, Thanh Hoa

 

 

Phiên bản Tiếng Việt

Nền tảng giao dịch thương mại điện tử Việt Trang hy vọng sẽ mang lại và cung cấp cho khách hàng sự tin tưởng, tiện ích mua hàng trực tuyến thuận tiện và nhanh chóng. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hang được thu thập phải được giữ bí mật. Do đó, chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi cung cấp thông tin để mua hàng thông qua nền tảng thương mại điện tử Việt Trang. Thông báo chính sách bảo mật dưới đây sẽ giúp bạn hiểu cách thức và lý do chúng tôi xử lý thông tin của bạn cũng như quyền và những điều khoản liên quan về thông tin của bạn khi truy cập nền tảng của chúng tôi. Khi sử dụng trang web này tức là bạn đã đồng ý chấp nhận các điều khoản của này. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sự Chấp Thuận

 • Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử của Việt Trang, bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn có thể ngừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi và bổ sung để hoàn thiện chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn thường xuyên xem xét các bản cập nhật mới nhất để đảm bảo bạn biết và thực hiện các lợi ích quản lý thông tin của mình.

Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân:

 • Chúng tôi tin rằng bạn sẽ có thể truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của mình mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, quý khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu muốn. Nếu bạn muốn sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Trang, bạn sẽ có quyền truy cập, quản lý, chỉnh sửa hoặc yêu cầu các dịch vụ khác đối với việc sử dụng thông tin của bạn.
 •   Xin lưu ý rằng nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi phải xác nhận rằng đó là chủ tài khoản chính là bạn trước khi chúng tôi có thể trả lời. Để làm như vậy, chúng tôi có thể yêu cầu xem tài liệu xác minh danh tính của bạn và sẽ tiêu huỷ chúng ngay sau khi quá trình xác minh kết thúc.

Tại sao chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của bạn?

 • Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên sàn giao dịch thương mại điện tử trade.viettrangcraft.com (2) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, cũng như điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới (3) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn. 
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi
 • Bạn có tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tracking khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Trang
 • Từ những nguồn hợp pháp khác

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu huỷ bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của sàn thương mại điện tử Việt Trang.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của khách hàng. Để thực hiện việc đó, chúng tôi đưa ra những phương án bảo mật bao gồm:

 • Bảo mật trong môi trường vận hành: Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ những nhân viên nội bộ mới có quyền truy cập thông tin đó trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và luật pháp để giữ kín thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng

Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bán nó vì bất cứ lý do gì.

Liên Hệ:

Công ty TNHH Xuất Khẩu Việt Trang

Email: sales@viettrangcraft.com

Địa chỉ: Làng nghề truyền thống Nga Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam.